• Vítejte na stránkách o GDPR
  • Pracovní doba: 9:00 - 16:00
  • GDPR Experts
  • Praha 2
  • Řešení GDPR
    pro firmy a podnikatele

    Posouzení souladu s Nařízením GDPR zkušeným teamem odborníků.
  • Experti
    na bezpečnost IT

    je dodavatelem řešení a služeb v oblasti datového managementu a bezpečnosti dat
    včetně implementace GDPR do prostředí organizace správce či zpracovatele osobních údajů.

Příprava na GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů a vztahuje se na každou firmu v EU ale i na státní organizace. Norma je právně platná již dnes a účinná začne být 25.5.2018.
01

Procesy

Analyzujeme a nastavíme procesy, bezpečnostní pravidla a smluvní dokumenty do souladu s Evropským Nařízením.
02

Legislativa

Vypracujeme pro vás veškeré smlouvy. Zaměstnanecké smlouvy. Smlouvy s dodavateli. Smlouvy se zpracovateli OÚ.
03

Bezpečnost

Provedeme bezpečností audit vašeho IT. Zavedeme bezpečnostní monitoring, šifrování, archivaci a zálohování dat.

Často kaldené otázky

  • Vysoké sankce

    Za nesplnění GDPR hrozí pokuty až €20 milionů (540 milionů Kč) nebo 4 % z celosvětového obratu (podle toho, která hodnota je vyšší).

  • Dopad na všechny subjekty

    Každá organizace musí důsledně chránit osobní data. I vy musíte chránit: osobní údaje zaměstnanců, informace o zákaznících anebo databázi pacientů...

  • Funkční zabezpečení dat

    Vaše společnost musí být schopna prokázat, že technická a organizační opatření k ochraně dat jsou funkční.

  • Rozšíření definice „osobní údaj“

    Osobní údaje jsou i emailové adresy, IP adresy, cookies anebo genetické a biometrické údaje.

  • Souhlas se zpracováním údajů

    Je vyžadován svobodný, informovaný a jednoznačný souhlas. Žádost o souhlas musíte formulovat srozumitelně a jednoduše.

  • Právo být zapomenut

    Každý občan může žádat, abyste bez zbytečného odkladu vymazali jeho osobní údaje.

  • Osoba pro ochranu osobních údajů

    Organizace, které systematicky zpracovávají osobní údaje (orgány veřejné moci), musí mít určenu roli inspektora ochrany údajů.

O nás

Připravte se s námi na GDPR

Společnost GDPR Experts může vaší organizaci pomoci sestavit komplexní řešení, které umožňuje zpracovávat osobní údaje správně a v souladu se zákonem. Naše řešení jsou navrhována v souladu, datového řádku a správy hlavních dat až po správu metadat specifických pro ochranu dat a další.
Naši práci stavíme na odbornosti, kvalitě, dodržování termínů a dlouhodobých vztazích. K ruce jsme vám v Praze a severních Čechách.
Máte otázky nebo potřebujete vyřešit GDPR pro svou firmu?